Síp lên kế hoạch ưu đãi thuế cho nhân viên các công ty nước ngoài 

Nội các Bộ trưởng của Síp đã thông qua một dự luật áp dụng các ưu đãi thuế cho các giám đốc điều hành và nhân viên của các công ty nước ngoài chọn Síp để chuyển địa điểm kinh doanh. Dự luật đã được gửi đến Nghị viện. Nó sẽ có hiệu lực sau khi được các cấp phó thông qua.

Síp lên kế hoạch ưu đãi thuế cho nhân viên các công ty nước ngoài

Ưu đãi thuế cho nhân viên công ty nước ngoài tại Síp

Síp được coi là một trong những nơi tốt nhất để mở một công ty mới hoặc chuyển thuế cư trú của một doanh nghiệp quốc tế. Thuế doanh nghiệp trong nước chỉ là 12,5%. Công ty không phải nộp thuế nếu nhận được thu nhập từ cổ tức, chênh lệch tỷ giá hối đoái, giao dịch chứng khoán, chi nhánh nước ngoài của một công ty Síp. 

Chỉ một nửa số thuế thu nhập được trả bởi các nhà quản lý và nhân viên của các công ty nước ngoài tại Síp nếu mức lương hàng năm của họ trên 100.000 €. Nội các Bộ trưởng của Síp đã thông qua một dự luật mở rộng danh sách những người có thể đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế. Giờ đây, những nhân viên có mức lương hàng năm hơn 55.000 € sẽ có thể sử dụng quyền trả một nửa tiền thuế. Khoản tín dụng thuế sẽ áp dụng cho cả nhân viên mới và những người đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. 

Thời gian hưởng thuế sẽ được tăng thêm 7 năm. Bây giờ nhân viên nước ngoài mới có quyền sử dụng các quyền lợi trong 10 năm.

Nhân viên của các công ty nước ngoài đã sống và làm việc tại nước này sẽ chỉ có thể sử dụng quyền lợi trong một trường hợp – nếu họ đã sống ở nước ngoài ít nhất 12 năm trước khi bắt đầu làm việc tại Síp. 

Nếu một nhân viên của một công ty nhận được ít hơn € 55,000 mỗi năm, họ có thể đồng ý tăng lương trong vòng 2 năm kể từ khi có luật. Sau đó, họ cũng sẽ có quyền hưởng các khoản trợ cấp thuế thu nhập. 

Síp lên kế hoạch ưu đãi thuế cho nhân viên các công ty nước ngoài

Làm thế nào để trở thành cư dân thuế ở Síp?

Có hai cách để có được tư cách cư trú của thuế tại Síp. 

  • Đầu tiên là tiêu chuẩn: dành hơn 183 ngày một năm ở Síp. Về mặt pháp lý, điều này có thể được thực hiện nếu bạn có giấy phép cư trú hoặc thường trú trong nước. 
  • Cách thứ hai là quy tắc 60 ngày. Một người nước ngoài có thể trở thành cư dân của quốc gia này nếu anh ta: 
  • Nhận được thường trú nhân tại Síp
  • Sở hữu tài sản dân cư trên đảo
  • Đã ở trong nước 60 ngày trong năm tính thuế liên quan
  • Không phải là đối tượng cư trú thuế của tiểu bang khác, nghĩa là không sống ở quốc gia khác hơn 183 ngày một năm
  • Điều hành một doanh nghiệp hoặc quản lý một công ty cư trú về thuế tại Síp

Một trong những cách để nhận được giấy phép cư trú là tham gia vào chương trình đầu tư định cư lâu dài tại Síp. 

Làm thế nào để có được thường trú tại Síp bằng cách đầu tư?

Nhà đầu tư có thể trở thành thường trú nhân Síp bằng cách mua bất động sản hoặc chứng khoán của đất nước từ € 300.000. 

Nhà đầu tư có quyền mua bất động sản để ở hoặc bất động sản thương mại. Nếu chọn mua một cơ sở thương mại, nhà đầu tư cũng sẽ phải mua hoặc thuê một ngôi nhà trên đảo. Theo các điều khoản của chương trình thường trú, nhà đầu tư phải có địa chỉ đăng ký thường trú tại Síp. 

Nhà đầu tư được phép mua một hoặc hai đối tượng có giá trị chính của bất động sản với tổng số tiền là 300.000 €. Chủ đầu tư cũng đóng VAT: mức tiêu chuẩn là 19%, nhưng khi mua 1 căn duy nhất để ở riêng thì được giảm xuống còn 5%. Không thể đầu tư vào bất động sản bán lại. 

Nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Síp có thể liên hệ với các luật sư, chuyên gia di trú của chúng tôi qua số Hotline để được tư vấn miễn phí 0902655499.

Bài viết liên quan